0
0

سکه شناسی ( مزین به دستخط و امضا بانو ملکه ملک زاده بیانی )

سکه ها و نشانها

مشخصات محصول انتخابی شما

معرفی اجمالی محصول

سکه شناسی ( مزین به دستخط و امضا بانو ملکه ملک زاده بیانی )

مشتمل بر 13 ضمیمه از مجله بررسیهای تاریخی

1 - گروه بندی ایلات و اختلافات طبقاتی ( جامعه ایلی مغول ) در قرون 11 و 12 میلادی - ضمیمه شماره 2 سال 13 مجله دانشکده ادبیات در 15 صفحه

2 - شاهین نشامه فرایزدی ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی شماره 1 سال هفتم در 34 صفحه

3 - وضع مالی و اقتصادی شاهنشاهی پارت - ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی شماره 6 سال هشتم در 18 صفحه

4 - دو فرمان از الوند میرزا آق قویونلو و شاه اسماعیل صفوی - ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی شماره 4 سال یازدهم در 30 صفحه

5 -تحقیقات تاریخی درباره سکه های دوره شاهی و شاهنشاهی اردشیر بابکان از شماره 4 سال یکم مجله بررسیهای تاریخی در 18 صفحه

6 - پادشاهی پوراندخت ملکه ساسانی و پژوهشی درباره سکه های زمان او پیوست مجله بررسیهای تاریخی در 18 صفحه

7 - سکه ها و نقوش و سنگ نبشتخ های اول - شاهنشاه ساسانی - ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی شماره 2 سال هفتم در 22 صفحه

8 - ضرابخانه های پارتی ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی شماره 4 سال نهم در 14 صفحه

9 - پزوهشی درباره سکه های بهرام ششم ( چوبینه ) ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی شماره 1 سال دهم در 16 صفحه

10 - دو گنجینه سکه اشکانی در موزه ایران باستان - فصلی از مجلد سوم گزارشهای باستانشناسی چاپ سال 1334 در 10 صفحه

11 - مطالعه یک مهر ساسانی و مختصری از تاریخ پیدایش مهر - فصلی از مجلد سوم گزارشهای باستانشناسی چاپ سال 1334 در 24 صفحه

12 - معرفی یک اثر مهم هنری و تاریخی ( مدال بهرام سوم ساسانی ) سال پنجم مجله بررسیهای تاریخی در 22 صفحه

13 - ضمیمه سه مقاله تحقیقی تاریخی در 43 صفحه

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • بانو ملکه ملک زاده بیانی
 • اول
 • گالینگور
 • 284
 • روغنی
 • سفید
 • فارسی
 • سربی
 • مصور
 • ایران
 • عالی
 • مشتمل بر 13 ضمیمه از مجله بررسیهای تاریخی

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود