0
0

فرقه اسمعیلیه

ادیان و مذاهب

مشخصات محصول انتخابی شما

معرفی اجمالی محصول

فرقه اسمعیلیه
فرقه " اسماعیلیه " از فرق منشعب مذهب شیعه است . ظهور این فرقه ، نتیجه اختلاف در امامت اسماعیل با برادرش حضرت موسی بن جعفرالکاظم ( ع ) بوده است .اینان معتقد بودند که بعد از امام جعفر صادق ( ع )‌ چون پسرش اسماعیل پیش از پدر در گذشته امامت محمد بن اسماعیل منتقل شده که سابع تام بوده و دور هفت به او خاتمه یافته است ..

در اعتقاد آنان ، تاریخ بشر به چند دور تقسیم می گردد و هر دور با پیامبری " ناطق " و امامی " اساس "‌ آغاز می شود . ناطقان ،‌همان پیامبران اولوالعز م اند که تعداد آنان هفت نفر است و پس از هر ناطقی ، هفت امام روی کار می آیند.

دوره هر پیامبری هزار سال است و چون دور او به سر رسد ، پیامبر دیگری با شریعتی نو ظهور می کند . این پیامیر شریعت پیشین را نسخ می نماید.دیدگاه اسماعیلیان ، افراد بشر به دو گروه تقسیم می شوند: ویژگان یا نخبگانی کهبا طی مراحل مختلف به باطن شریعت دست می یابند و دیگر ،‌ عالم یا اکثریت غیر اسماعیلی که فقط قادر به درک مفاهیم ظاهری مذهب هستند.

همچنین ،‌سازمان مذهبی اسماعیلیان بر مراتب و درجات منظمی استوار بود که از پایین به بالا ،‌عبارت بودند از : مستجیب ( تازه وارد به گروه ) ، ماذون ، داعی ، حجت ، باب و امام .امامان در بعضی از دوره ها مستور و در بعضی دیگر آشکار هستند . به اعتقاد اسماعیلیان ، در دوره ستر ( یاغیبت امام ) دعات موظف اند که ابلاغ امر کنند . در این دوره ، فقط باب و نخبگان قادر به رویت امام هستند . آنان دوره ستر را از دوره محمد اسماعیل تا قیام عبیدالله المهدی در قیروان می دانند.

نام دعوت اسماعیلیان به دلیل انتساب به حضرت فاطمه ( س ) ، دخت گرامی پیامبراسلام ( ص ) ،‌" فاطمی " خوانده شد.شاخص ترین چهره مبلغان اسماعیلی در قرن پنجم ،‌ناصر خسرو قبادیانی بود . فعالیت او از آغاز عهد سلجوقی شروع شد تبلیغات ناصر خسرو در مازندران و خراسان باعث گردید که فرقه خاصی از اسماعیلیان ، به نام " ناصریه " در این نواحی پدید آید.مرکز قدرت اینان در مصر بود که خلفای فاطمی مصر این مذهب را در این کشور رسمی اعلام کرده بودند.

فهرست 

- میراث اسماعیلیه
- دنیای اسلام دردست ساختمان
- اسمعیلی گری آورنده ترکیب دیگر
- امپراطوری فاطمیان: فلسفه جهان و انسان
- استیفای حقوق نزاریان
- قیام علیه سلجوقیان
- کارهای حسن صباح
- جنگ با سلجوقیان
و...
نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • مارشال گ . س . هاجسن
 • فریدون بدره ای
 • فریدون بدره ای
 • اول
 • وزیری
 • سلفون
 • 612
 • روغنی
 • سفید
 • فارسی
 • سربی
 • گراوردار
 • ایران
 • عالی

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود